Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Ένατη (9η) Τροποποίηση της Πρόκλησης της Δράσης ''Αναβάθμιση ΜΜΕ'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 15/12/2017

Ένατη (9η) Τροποποίηση της Πρόκλησης της Δράσης ''Αναβάθμιση ΜΜΕ'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α.Χαρίτσης υπέγραψε στις 15-12-2017 την ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»(Α' κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 15-12-2017).

Απόφαση

επιστροφή