Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 2/09-10-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων στη Δράση "Ενίσχυση Πτυχιούχων'' (Α' κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 17/12/2017

Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 2/09-10-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων στη Δράση "Ενίσχυση Πτυχιούχων'' (Α' κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ. κα Ε. Φωτονιάτα, υπέγραψε στις 13/12/2017 την Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 2/09-10-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων στη Δράση ''Ενίσχυση των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης'' (Α' κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 13/12/2017).

..πδφ..Απόφαση

 

επιστροφή