Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Έγκριση του Πρακτικού 14/02.11.2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 17/12/2017

Έγκριση του Πρακτικού 14/02.11.2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κα Ε. Φωτονιάτα, υπέγραψε στις 13/12/2017 την απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 14/02.11.2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 - 2020.(Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 13/12/2017).

....Απόφαση

 

επιστροφή