Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Τροποποίηση Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση ”Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 04/12/2017

Τροποποίηση Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση ”Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ευγενία Φωτονιάτα, υπέγραψε τη Δευτέρα 4-12-2017 την απόφαση  πρώτης (1ης) τροποποίησης του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Hμερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 4-12-2017).

Απόφαση

επιστροφή