Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Προμήθεια αδειών λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 01/12/2017

Προμήθεια αδειών λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ , εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια αδειών λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού. Η καταληκτική ημερομηνια υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00.

Τεύχος Διαγωνισμού

 

επιστροφή