Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ», του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 - 2020 29/11/2017

Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ», του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Εκδόθηκε το ΦΕΚ της από 7-11-2017 απόφασης της Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ κας Ε. Φωτονιάτα για την Πρώτη (1η) τροποποίηση της Α.Π. 4157/424/Α3/01.09.2017 Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 - 2020. (Hμερομηνία απόφασης 7-11-2017/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 23-11-2017/Ημερομηνία ανάρτησης στη ''Διαύγεια 28-11-2017).

...pdf.Απόφαση

.......ΦΕΚ έκδοσης απόφασης

επιστροφή