Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Προκήρυξη Δράσης ''ΕΠΙΧΕΙΡOYME ΕΞΩ'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 21/11/2017

Προκήρυξη Δράσης ''ΕΠΙΧΕΙΡOYME ΕΞΩ'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Ειδική Γραμματεία Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ ανακοίνωσε τη Δευτέρα 20/11/2017 την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Επιχειρούμε Έξω», με προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 50 εκατ. ευρώ. 

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις.

Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα. 

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και χρηματοδοτούνται πλάνα συμμετοχών σε εκθέσεις ύψους μέχρι και 100.000 ευρώ.

..pdf..Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση

..pdf..Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης (Infographic)

Σύνοψη Δράσης

 Σημεία Πληροφόρησης κοινού

Προκήρυξη Δράσης ''ΕΠΙΧΕΙΡOYME ΕΞΩ'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020
επιστροφή