Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.-Νέες εντάξεις έργων 19/11/2017

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.-Νέες εντάξεις έργων

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ κα. Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε την Παρασκευή 17/11/2017 την απόφαση τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 1337 του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύμφωνα με την αποφαση εντάσονται οριστικά στη Δράση επιπλέον 335 πράξεις (έργα) Δικαιούχων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 20.618.183,04 €. (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη ''Διαύγεια 17/112/2017).

.. Απόφαση

επιστροφή