Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Eπιστολή της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ σε επιστημονικούς και αναπτυξιακούς φορείς για την έναρξη του τρίτης (3ης) περιόδου υποβολής προτάσεων στη Δράση ''Ενίσχυση Πτυχιούχων'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. 13/11/2017

Eπιστολή της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ σε επιστημονικούς και αναπτυξιακούς φορείς για την έναρξη του τρίτης (3ης) περιόδου υποβολής προτάσεων στη Δράση ''Ενίσχυση Πτυχιούχων'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, στο πλαίσιο έναρξης της τρίτης περιόδου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης (προτάσεις) στη Δράση ''Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' κύκλος'' απέστειλε ενημερωτική επιστολή σε επιστημονικούς και αναπτυξιακούς φορείς με τοπική και περιφερειακή εμβέλεια.

επιστροφή