Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Χρήσιμες Οδηγίες υλοποίησης των έργων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Πτυχιούχων – Α Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ 07/11/2017

Χρήσιμες Οδηγίες υλοποίησης των έργων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Πτυχιούχων – Α Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με γεωγραφική επιχειρησιακή δραστηριότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, απέστειλε  με ηλεκρονικό ταχυδρομείο (e-mail),σήμερα Τρίτη 7/11/2017, στους Δικαιούχους του Α' κύκλου της Δράσης ''Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 στις εν λόγω Περιφέρειες, επιστολή με χρήσιμες οδηγίες για την ορθή και επιτυχή υλοποίηση των έργων τους.

Επιστολή

επιστροφή