Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Ξεκινάει στις 8 Νοεμβρίου η Γ' περιοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Β' κύκλου της Δράσης ''Ενίσχυση Πτυχιούχων'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 07/11/2017

Ξεκινάει στις 8 Νοεμβρίου η Γ' περιοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Β' κύκλου της Δράσης ''Ενίσχυση Πτυχιούχων'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Ξεκινάει στις 8 Νοεμβρίου η Γ' και τελευταία περίοδος υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Β' κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι βασικός στόχος της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος) είναι η υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Η δράση χρηματοδοτεί επιχειρηματικά σχέδια αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ με 100% χρηματοδότηση.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.antagonistikotita.gr/ptyxioyxoi/index.asp?cs=1 (σελίδα της Δράσης)

http://espa.gr

http://www.e-kepa.gr

 

επιστροφή