Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Έκτη (6η) τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 και αύξηση του προϋπολογισμού 23/10/2017

Έκτη (6η) τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 και αύξηση του προϋπολογισμού

Ο Αν. Υπουργός Ανάπτυξης και Οικονομίας κ. Α. Χαρίτσης,υπέγραψε στις 23/10/2017 την Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. Eπίσης με την ίδια απόφαση αυξάνεται ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της Δράσης από 90.000.000 ευρώ σε 110.000.000 ευρώ (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 23/10/2017).

...Απόφαση

επιστροφή