Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Υπενθύμιση για την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης φυσικού φακέλου για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ», του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 02/10/2017

Υπενθύμιση για την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης φυσικού φακέλου για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ», του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με γεωγραφική επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονιας, απέστειλε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους Δυνητικούς Δικαιούχους  του Προσωρινού Καταλόγου της Δράσης ''Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμός τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών" του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 στις εν λόγω Περιφέρειες, ενημερωτική επιστολή στην οποία τους υπενθυμίζει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής/αποστολής του φυσικού φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστική τους ένταξη στη Δράση, είναι την Παρασκευή 6 Οκτωβριου 2017 και ώρα 17:00.

Επιστολή

επιστροφή