Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του φυσικού φάκελου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020 15/09/2017

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του φυσικού φάκελου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Με απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτση, δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής του φυσικού φάκελου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Νέα ημερομηνία ορίζεται η 6/10/2017(Ημερομηνία ανάρτησης & απόφασης στη ''Διαύγεια'' 15/9/2017).

..pdf..Απόφαση

επιστροφή