Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Αναβάθμιση ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 15/09/2017

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Αναβάθμιση ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Με απόφαση της Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ EΤΠΑ & ΤΣ κας. Ε. Φωτονιάτας,  δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος XII της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια 15/10/2017).

Επισημαίνεται ότι, η παράταση που χορηγήθηκε με την απόφαση (ΥΠΟΑΝ 4476/492/Α3/15.09.2017) στη Δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές» αφορά αποκλειστικά στην προθεσμία υποβολής του φυσικού φακέλου.  Επίσης για την τακτοποίηση ελλείψεων δικαιολογητικών που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν στο φυσικό φάκελο ισχύουν απαρέγκλιτα οι 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσής των Δυνητικών Δικαιούχων με σχετική επιστολή από τον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

..pdf..Απόφαση

επιστροφή