Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων στη Δράση 'Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 12/08/2017

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων στη Δράση 'Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Kατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής αξιολογητών την Πέμπτη 10/8/2017, ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει τους επιτυχόντες αξιολογητές του Test για τη δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" ότι η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16/8/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

επιστροφή