Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Λήξη α' περιόδου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση ''Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β' κύκλος'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, την Τετάρτη 9/8/2017 και ώρα 17:00. 08/08/2017

Λήξη α' περιόδου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση ''Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β' κύκλος'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, την Τετάρτη 9/8/2017 και ώρα 17:00.

H KEΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με γεωγραφική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους ότι αύριο  Τετάρτη 9/8/2017 και ώρα 17:00 λήγει η προθεσμία της πρώτης περιόδου υποβολής των αιτήσεων της Δράσης Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι, η έναρξη της δεύτερης περιόδου υποβολής ξεκινά στις 6/9/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 11/10/2017 και ώρα 17:00 ενώ η και τρίτη περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά στις 8/11/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 13/12/2017 και ώρα 17:00Επισημαίνεται ότι, κάθε  δυνητικός δικαιούχος/ωφελούμενος μπορεί να υποβάλει πρόταση(αίτηση χρηματοδότησης) σε μια μόνο ημερομηνία. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ  στη διεύθυνση : www.ependyseis.gr.

 

επιστροφή