Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Απόφαση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών ένταξης για τους Δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης/Προγράμματος ''Νεοφυής Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 03/08/2017

Απόφαση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών ένταξης για τους Δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης/Προγράμματος ''Νεοφυής Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Ενόψει της περιόδου Αυγούστου 2017 και προκειμένου να χορηγηθεί ευχέρεια χρόνου στους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα'' (Α' κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 για να προσκομίσουν το φάκελο με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά Ένταξης, σύμφωνα με το Παράρτημα IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης και κατόπιν σχετικής επιστολής απο τους αρμόδιους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) για την υποβολή τους μετά τον έλεγχο του φακέλου τους που προσκόμισαν έως τις 15/6/2017, τίθεται ως καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης τους, η Τρίτη 29/08/2017 και ώρα 17:00. (Hμερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη ''Διαύγεια'' 3/8/2017).

Η προθεσμία έως την 29 Αυγούστου 2017 είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ θα αποστείλει σχετική επιστολή ενημέρωσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στους εν Δυνάμει Δικαιούχους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

..pdf..Απόφαση 

επιστροφή