Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Eνημερωτικές Οδηγίες και υλικό για την υποβολή των δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση Αναβάθμισης των ΜΜΕ-Α' κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 26/07/2017

Eνημερωτικές Οδηγίες και υλικό για την υποβολή των δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση Αναβάθμισης των ΜΜΕ-Α' κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με γεωγραφική ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας , απέστειλε την Τετάρτη 26/7/2017, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) επιστολή στους εν δυνάμει δικαιούχους της Δράσης ''Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την είσοδό τους στις νέες αγορές'' του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 με χρήσιμες οδηγίες και ενημερωτικό υλικό για την υποβολή των δικαιολογητικών για την οριστική τους ένταξη στη εν θέματι Δράση.

1. Επιστολή

Eνημερωτικό Σημείωμα με χρήσιμες οδηγίες 

3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης Παραρτήματος ΧΙΙ της 8ηςΤροποποίησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης

4. ΥΔ_Α_Παράρτημα VΙI_ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

5. ΥΔ_B_Παράρτημα VΙI _ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

6. ΥΔ _Δήλωση ΜΜΕ_Παράρτημα VΙI _ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

επιστροφή