Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Aρθρο του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ και Αντιπροέδρου του ΚΕΠΑ κ. Θωμά-Φωκίων Αλγιανάκογλου στο περιοδικό ''ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ'' 16/06/2017

Aρθρο του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ και Αντιπροέδρου του ΚΕΠΑ κ. Θωμά-Φωκίων Αλγιανάκογλου στο περιοδικό ''ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ''

Στο εξαμηνιαία έκδοση του www.ka-business.gr με τίτλο ''ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ'' δημοσιεύτηκε άρθρο του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ και Αντιπροέδρου του ΚΕΠΑ κ. Θωμά-Φωκίων Αλγιανάκογλου με θέμα ''Η προοπτική των μικροχρηματοδοτήσεων σε περιβάλλον περιορισμένης ρευστότητας''.

..pdf..Αρθρο

επιστροφή