Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' κύκλος) στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. 08/06/2017

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' κύκλος) στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευση την Πέμπτη 8/6/2017 την Πρόσκληση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος), στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 Πρόσκληση προγράμματος-δράσης

 

..ξπγ.. Σύνοψη προγράμματος

 

Επισκεφθείτε τη σελίδα του Β' κύκλου της Δράσης στην ιστοσελίδα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ πατώντας εδώ.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' κύκλος) στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
επιστροφή