Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

1ο Εθνική Συνάντηση Stakeholder Group και Θεματικά Εργαστήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο συμμετοχής του ΚΕΠΑ στο έργο ''Design 4 Innovation'' της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 18/05/2017

1ο Εθνική Συνάντηση Stakeholder Group και Θεματικά Εργαστήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο συμμετοχής του ΚΕΠΑ στο έργο ''Design 4 Innovation'' της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ΚΕΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Design4Innovation στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος μαζί με άλλους επτά φορείς του εξωτερικού πραγματοποίησε συναντήσεις και θεματικά εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη (9/5/2017) και στην Αθήνα (11/5/2017) με κύριο στόχο τη διαμόρφωση και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης Σχεδιασμού (Design Action Plans) με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω μιας πιο στρατηγικής χρήσης του Design (Σχεδιασμού).

Αναλυτικότερα :

Α. 1ο Εθνική Συνάντηση Stakeholder Group και Θεματικό Εργαστήριο, Αθήνα, Ελλάδα 11/05/2017

Στις 11 Μαΐου 2017, στην έδρα του ΕΦΕΠΑΕ στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ΚΕΠΑ, η πρώτη εθνική συνάντηση της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης, του έργου Design 4 Innovation. Στη διάρκεια της συνάντησης, και αφού τα στελέχη του ΚΕΠΑ παρουσίασαν την ταυτότητα και τις δραστηριότητές του Φορέα, όλοι μαζί οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με τους στόχους και τις δράσεις του έργου, και ιδιαίτερα εστίασαν στο Σχέδιο Δράσης που θα αναπτυχθεί στο τέλος της πρώτης φάσης της υλοποίησης του έργου. Οι παρευρισκόμενοι φορείς συμμετείχαν ενεργά και έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό και προθυμία να συνεισφέρουν με τις γνώσεις, την εμπειρία και τα δίκτυά τους στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Παράλληλα, διεξήχθηκε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, προκειμένου να καθοριστούν οι τρόποι συνεργασίας και συμβολής τους στην ανάπτυξη του 1ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Σχεδιασμό.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε το 1ο θεματικό εργαστήριο, το οποίο και αφορούσε τη «Χαρτογράφηση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Σχεδιασμού και Καινοτομίας». Αρχικά, οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν για να εντοπίσουν και να καταγράψουν τους κύριους φορείς – συντελεστές που απαρτίζουν, τόσο στο οικοσύστημα καινοτομίας σε γενικό επίπεδο, όσο και το οικοσύστημα του σχεδιασμού (design) ειδικότερα, στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες σημείωσαν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του οικοσυστήματος, για να καταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις.

Β. 1η Συνάντηση Περιφερειακής Ομάδα Τοπικής Υποστήριξης και Θεματικό Εργαστήριο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 9/05/2017

Το ΚΕΠΑ θέλοντας να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιουργεί η συμμετοχή του στο έργο Design4Innovation, διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις του ΟΚ!ΤΗESS στις 9/5/2017 την 1η Συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης όσο και Θεματικό Εργαστήριο, με περιφερειακούς φορείς χάραξης πολιτικής σε θέματα καινοτομίας και προγραμμάτων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Οπως προαναφέρθηκε και για τις αντίστοιχες εκδηλώσεις της Αθήνας, παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι δραστηριότητες του ΚΕΠΑ,  καθοριστηκαν οι τρόποι συνεργασίας και η συμβολής των φορέων στην ανάπυξης σχεδίου Δράσης για το Σχεδιασμό σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ επίσης πραγματοποιήθηκε η χαρτογράφηση του οικοσυστήματος καινοτομίας και ειδικότερα του σχεδιασμού (design) σε περιφερειακό επίπεδο.

..photo.. Φωτογραφικό υλικό

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου.

Ακουλουθήστε μας στο Twitter

Εγγραφείτε στην ομάδα στο LinkedIn

επιστροφή