Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στo πλαίσιo του έργου EISS 31/03/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στo πλαίσιo του έργου EISS

Στο πλαίσιο του έργου "EISS - Eco-InnovationSupport Services" το οποίο υλοποιείται υπό το πρόγραμμα ΗΟRΙΖΟΝ 2020, στόχος αποτελεί η ανάπτυξη ενός Design Option Paper (DOP) χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Twinning Advanced. Το Design Option Paper θα χρησιμεύσει ως «οδηγός» -«εγχειρίδιο» σε άλλους φορείς καινοτομίας, για το σχεδιασμό ή / και την υλοποίηση πιο φιλικών προς τις επιχειρήσεις προγραμμάτων και υπηρεσιών, σχετικά με την οικολογική και ενεργειακή απόδοση.

Για να επιτευχθούν τα ποιοτικότερα δυνατά αποτελέσματα, θα ανατεθεί υπεργολαβικά σε ειδικό, με εκτεταμένη γνώση και εμπειρία στη στήριξη της οικολογικής καινοτομίας για τις ΜΜΕ, ο συντονισμός της διαδικασίας της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, έως την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο "Call for Experts".

επιστροφή