Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Τη διαχείριση των πόρων του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 στις Περιφέρειες της Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ μέσω της συμμετοχής της στο εταιρικό σχήμα του ΕΦΕΠΑΕ

Τη διαχείριση των πόρων του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 στις Περιφέρειες της Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ μέσω της συμμετοχής της στο εταιρικό σχήμα του ΕΦΕΠΑΕ

Θεσσαλονίκη  15/2/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη διαχείριση των πόρων του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 στις Περιφέρειες της Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ μέσω της συμμετοχής της στο εταιρικό σχήμα του ΕΦΕΠΑΕ

Τη διαχείριση των πόρων του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, διεκδικεί η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα για τη διαχείριση δράσεων και προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπου την Παρασκευή 29/1/2016 ήταν η καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων-προσφορών, συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του ΕΦΕΠΑΕ που υπέβαλε σχετική πρόταση.

Επισημαίνεται ότι, στο ΕΣΠΑ 2007-2013 ο ΕΦΕΠΑΕ δραστηριοποιείται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, όπου διαχειρίζεται 29.087 έργα μικρομεσαίων επιχειρήσεων -υφιστάμενων και νέων, προϋπολογισμού  3,1 δισ. ευρώ και δημόσιας δαπάνης 1,57 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ, των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ, και του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

Από την πλευρά της, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, είναι εταιρεία ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία  ιδρύθηκε το 2001 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία αποτελεί κοινοπραξία δύο υφιστάμενων και καταξιωμένων στον επιχειρηματικό κόσμο φορέων διαχείρισης προγραμμάτων, του ΚΕΠΑ και της ΑΝΕΜ στους οποίους συμμετέχουν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), τα Επιμελητήρια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας. 

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, έχει την ευθύνη διαχείρισης για λογαριασμό του ΕΦΕΠΑΕ 5.150  έργων προϋπολογισμού 638,4 εκ. ευρώ  και δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης)  321,3 εκ. ευρώ στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

επιστροφή