Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου στο πλαίσιο του έργου ''microSTARS'' του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» 16/12/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου στο πλαίσιο του έργου ''microSTARS'' του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»

To Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (KEΠΑ) ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού γραφείου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η ανωτέρω δράση εντάσσεται στο έργο «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της διασυνοριακής περιοχής - Invest in people of the cross-border area» με ακρωνύμιο «MicroSTARS» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης», Στόχος 1.2 «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού» του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και της ΠΓΔΜ.

Κριτήριο για την ανάθεση των απαιτούμενων προμηθειών είναι η οικονομικότερη προσφορά.

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ, ημέρα Τετάρτη 16/12/2015 έως και την Τετάρτη 23/12/2015 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής, 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Σχεδιάγραμμα χώρου Θεσσαλονίκης

 

..pdf..Σχεδιάγραμμα χώρου Κιλκίς

 

 

 

επιστροφή