Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Ανακοινώσεις προδημοσίευσης τεσσάρων προγραμμάτων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του EΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 12/10/2015

Ανακοινώσεις προδημοσίευσης τεσσάρων προγραμμάτων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του EΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκης και ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ κ. Α. Χαρίτσης ανακοίνωσαν σήμερα την προδημοσίευση τεσσάρων (4) προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις :

  • Πρόκειται για προδημοσίευση των προγράμματων με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων από τη συλλογή απόψεων και παρατηρήσεων. 
  • Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή μέχρι και ένα μήνα μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης.
  • Όταν πραγματοποιηθεί  η οριστική προκήρυξη του κάθε προγράμματος, η Πρόσκληση που θα περιέχει τους τελικούς όρους και προυποθέσεις και τα δικαιολογητικά θα αναρτηθεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία  στις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ www.espa.gr   και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr.
  • Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης  και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες.
  • Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα, ενώ στην παρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος προσφυγής σε συμβούλους ειδικευμένους στην κατάθεση αιτήσεων.
  • Οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

Προγράμματα

..pdf..

"Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

 

..pdf..
 "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"


..pdf.. "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"

 

E-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr

Γραμμή επικοινωνίας: 801 1136 300.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΣΠΑ στο http://www.espa.gr και για το ΕΠΑνΕΚ στο www.antagonistikotita.gr

 

  •  
επιστροφή