Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Απόφαση καταβολής επιχορήγησης του ΕΦΕΠΑΕ για την εκταμίευση πληρωμών στους Δικαιούχους του προγράμματος για την ενίσχυση των ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013 04/05/2015

Απόφαση καταβολής επιχορήγησης του ΕΦΕΠΑΕ για την εκταμίευση πληρωμών στους Δικαιούχους του προγράμματος για την ενίσχυση των ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013

Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεώργιος Σταθάκης υπέγραψε στις 4/5/2015 την απόφαση καταβολής επιχορήγησης του ΕΦΕΠΑΕ ύψους 5.893.110,38€ για την εκταμίευση πληρωμών στους Δικαιούχους του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 4/5/2015).

 Απόφαση επιχορήγησης

επιστροφή