Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

To ΚΕΠΑ μέλος του European Design Innovation Platform για την υλοποίηση του έργου της Ε.Ε. που αφορά στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Σχεδιασμού και Καινοτομίας (European Design Innovation Platform - EDIP). 22/12/2013

To ΚΕΠΑ μέλος του European Design Innovation Platform για την υλοποίηση του έργου της Ε.Ε. που αφορά στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Σχεδιασμού και Καινοτομίας (European Design Innovation Platform - EDIP).

Στις 18 Δεκεμβρίου  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την παροχή κονδυλίου ύψους 3,8 εκατομμυρίων €  στην κοινοπραξία 14 οργανισμών, μεταξύ των οποίων και το ΚΕΠΑ, με σκοπό τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Σχεδιασμού και  Καινοτομίας (European Design Innovation Platform - EDIP).

Το ΚΕΠΑ σε συνεργασία με το Danish Design Council είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των δράσεων σχετικά με την υποστήριξη και ανάπτυξη των δυνατοτήτων του design στις επιχειρήσεις. Επικεφαλής εταίρος το έργου είναι το UK Design Council.

 

Οι εταίροι του έργου είναι:

 • ΚΕΠΑ (Ελλάδα),
 • Design Council (Ηνωμένο Βασίλειο),
 • Birmingham City University (Ηνωμένο Βασίλειο),
 • Danish Design Centre (Δανία),
 • dSola (Σλοβενία),
 • Estonian Design Centre (Εσθονία),
 • European Network of Living Labs,
 • Invest Northern Ireland (Ηνωμένο Βασίλειο),
 • La 27e Region (Γαλλία),
 •  Lancaster University (Ηνωμένο Βασίλειο),
 • Luxinnovation (Λουξεμβούργο),
 • NESTA (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • ARC Fund (Βουλγαρία),
 • και Politecnico di Milano (Ιταλία).

Δείτε το δελτίο τύπου του UK Design Council.

 

Πλάνο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το Design (Έκθεση ανώτατου συμβουλίου της ΕΕ για το Design)

 

Εφαρμογή σχεδίου δράσης για την καινοτομία που βασίζεται στο design(σχέδιο) (σχέδιο εγγράφου εργασίας της Ε.Ε.)

επιστροφή