Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Eνημέρωση Δικαιούχων και Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα Ενίσχυσης των ΜΜΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013 12/11/2013

Eνημέρωση Δικαιούχων και Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα Ενίσχυσης των ΜΜΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει τους Δικαιούχους που εντάχθηκαν στη Δράση του ΕΣΠΑ ''Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης,Τουρισμού,Εμπορίου, Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 ότι :

 α) ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης μέσα στο  Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για την πρότασή που υποβάλλατε στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Μπορείτε να  επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.ependyseis.gr/mis και να λάβετε γνώση ηλεκτρονικής επιστολής που αφορά στην πρότασή σας, χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς χρήστη που είχατε κατά την υποβολή.

β) ξεκίνησε η διαδικασία για τη λήψη προκαταβολής.  Συγκεκριμένα οι Δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί στη Δράση, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους  για λήψη προκαταβολής μέσω του www.ependyseis.gr.

Για όσους δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, άμεσα θα ενημερωθούν με σχετική επιστολή για τους λόγους απόρριψης της πρότασής τους.

επιστροφή