Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Παρουσίαση προγράμματος ''Εξωστέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' στην εφημερίδα ''Ελεύθερος Τύπος'' από τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας και Πληροφόρησης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Ιωάννη Τσιτσόπουλο 17/09/2013

Παρουσίαση προγράμματος ''Εξωστέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' στην εφημερίδα ''Ελεύθερος Τύπος'' από τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας και Πληροφόρησης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Ιωάννη Τσιτσόπουλο

Στο πλαίσιο προβολής και προώθησης του προγράμματος '' ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2013  ο Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος παρουσίασε τα βασικά σημεία του Οδηγού του προγράμματος στην εφημερίδα ''Ελεύθερος Τύπος'' (Ένθετο εργασία).

Δημοσίευμα

επιστροφή