Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Παρουσίαση προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' του ΕΠΑΝ ΙΙ στην εφημερίδα Πτολεμαίος Κοζάνης απο τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας και Πληροφόρησης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Ιωάννη Τσιτσόπουλο 27/08/2013

Στο πλαίσιο προβολής του προγράμματος ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ο Υπεύιθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος, παρουσίασε τα βασικά σημεία του Οδηγού του προγράμματος στην εφημερίδα ''Πτολεμαίος'' του Νομού Κοζάνης.

Παρουσίαση του προγράμματος στο www.e-ptolemeos.gr

επιστροφή