Ελληνικά
English
Βρείτε μας  Facebook YouTube LinkedIn LinkedIn

Άρθρο και παρουσίαση των βασικών βημάτων για την υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα ''Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίηση-Τουρισμός-Εμπόριο-Υπηρεσίες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013'' στο ένθετο της εφημερίδας ''Ελεύθερος Τύπος'' για 21/02/2013

  Αφιέρωμα για το πρόγραμμα ''Ενίσχυσης των ΜΜΕ''

επιστροφή